Често задавани въпроси

Обемът на Вашия текст за превод (наричан още „текст-източник“/“source text“) се измерва на преводаческа страница от преведения текст (наричан още „текст-цел“/“target text“).

Една преводаческа страница се равнява на 1800 знака (включително разстоянията между думите).

Това е официално приетият метод за измерване на обема на преводите в България.

Стандартът се утвърждава още през миналия век, тъй като 1800 знака е максималният обем на една страница от предшественика на компютъра – пишещата машина.

Световноприетата мерна единица за превод и за повечето езикови услуги си остава брой думи от оригиналния текст-източник.

Думата се определя като всяка група знаци между два интервала.

Методът за измерване на обема на превода чрез преводаческа страница постепенно се измества от стандартния метод за измерване на думи, тъй като преводаческа страница от преведения текст може да бъде доста субективна и често е подвеждаща при формирането на оферта.

> Вижте също и „Какво е изходен език?“

> Вижте също и „Какво е целеви език?“

Изходният език е езикът на оригиналния текст (или „текста-източник“), който трябва да бъде преведен на друг език.

Понякога текстът-източник е комбинация от повече от един изходен език.

Броят на думите в текста-източник определя обема на поръчката за превод.

> Вижте също и „Може ли моят текст да бъде преведен на/от повече от един език?“.

> Вижте също и „Мога ли да заявя превод на/от език, който не е в предложения списък?“

Целевият език е езикът, на който трябва да бъде преведен „текстът-източник“.

В случай че „текстът-източник“ трябва да бъде преведен на повече от един целеви език, преводът на всеки целеви език се разглежда като отделен превод от една и съща поръчка с индивидуален краен срок.

> Вижте също и „Може ли моят текст да бъде преведен на/от повече от един език?“.

> Вижте също и „Мога ли да заявя превод на/от език, който не е в предложения списък?“

Разбира се! Преводът от повече от един език е често срещан при официални документи, написани на съответния език в една държава и легализирани на друг език в трета държава.

Ако имате поръчка с такъв документ, моля, свържете се с нас [вътрешен линк] като посочите всички езици, от/на които трябва да бъде преведен Вашият текст.

В най-кратки срокове ще се свържем с Вас с информация дали срокът Ви ще бъде по-дълъг от обичайния и дали крайната цена ще се различава от тази, съответстваща на едната двойка езици.

Горди сме, че работим с преводачи от цял свят, които владеят голямо разнообразие от езици.

Към момента предоставяме преводачески услуги на повече от 40 езика, но ще бъдем приятно изненадани, ако имате нужда от превод на език, който не присъства в настоящия ни списък.

Всичко, което трябва да направите, е да се свържете с нас [вътрешен линк] и ние ще потвърдим в рамките на 24 часа дали такъв език може да бъде преведен от нашите специалисти.

Ако можете да го прочетете или чуете – ние можем да го преведем!

Не се замисляйте за точния формат на файла на Вашия текст за превод – документ, изображение, сканиран файл, снимка, аудиозапис и какво ли още не…

Работейки ръка за ръка с най-съвременните технологии, бихме могли да ви дадем максимално точна оферта въз основа на брой думи за писмен текст и брой часове аудиозапис.

Макар качеството да е наш основен приоритет, ние разбираме, че времето е от решаващо значение.

Освен ако нямате конкретен краен срок за Вашия проект, ние се стремим да Ви предложим възможно най-добрия срок.

Взима се в предвид обема на превода и количеството графики или специфични визуални елементи, включени в текста.

Обикновено текст с обем до 6 страници / 1 500 думи може да бъде преведен от професионален преводач за около 24 часа, такъв с обем 30 страници / 7 500 думи – за една седмица (5 работни дни), а текст с обем 50 страници / 12 500 думи – за 8 до 10 работни дни.

Разбира се, след като получите офертата или потвърждението на Вашата поръчка, можете да се [„свържете с нас“ бутон], за да обсъдите евентуална промяна на срока.

Професионален превод може и да звучи като гръмка фраза, но ние се стремим да отговорим на очакванията, които тя поставя.

Тъй като се стремим непрекъснато да подобряваме процесите си за проверка на качеството, ние внимателно подбираме езиковите си експерти и постоянно оценяваме тяхната работа.

Когато приемаме поръчка за превод, тя се възлага на преводач с проверено ниво на владеене на езика (напр. диплома по филология, световно признат сертификат за владеене на езика и др.).

След като получим преведения текст, го изпращаме на коректор за окончателна проверка на форматирането, правописа и терминологичната съгласуваност.

> Вижте също и „След като получа готовия си превод, мога ли да го върна за корекция и при какви условия?“

Официалният превод обикновено се използва за корпоративни/търговски документи и за документи, издадени от образователна или държавна институция.

Този вид превод се изисква да бъде извършен от заклет преводач. Институцията, за която е предназначен преводът, определя дали преводът трябва да бъде официален, или не.

> Вижте също и „Кога е необходим заклет преводач?“

Всяка поръчка за превод има възможност да бъде извършена от заклет преводач.

Всяка държава има свои специфични изисквания за удостоверяване на заклет преводач.

Въпреки това, световно приетото правило е, че нивото на владеене на езика от заклет преводач се признава от държавен орган на съответната държава.

Преводачът носи юридическа отговорност за точността на своя превод.

Услугите на заклет преводач се използват за официален превод, когато такъв се изисква от определената институция/държава.

> Вижте също и „Какво означава официален превод?“.

Високо ценим надеждните и прозрачни отношения между доставчик и клиент.

Ето защо насърчаваме нашите клиенти да се чувстват свободни да изразяват всякаква форма на критика или неудовлетвореност по отношение на предоставената услуга.

В случай че прецените, че преводът, който сте получили се нуждае от определени корекции, моля, информирайте ни в рамките на следващите 5 работни дни след получаването му и ние ще разгледаме случая своевременно.

В случай на несъгласие се назначава независим редактор, за да се установи причината за евентуалните неточности.

Всички допълнителни разходи, свързани с последващата редакция, се поемат от страната, отговорна за неточностите, съгласно преценката на независимия редактор.

> Вижте също и Общите условия [вътрешен линк]

Колкото и да сме запалени по превода, ние отделяме внимание и на света на непреведимите думи.

Най-очевидният пример за такива думи са имената.

Като се има предвид, че всеки език има различни фонетични и транскрипционни правила и специфики, точната транслитерация на имената, присъстващи в оригиналния текст е от съществено значение.

За да се избегнат неточности, насърчаваме създаването на списък с необходимите транскрипции на имена (или специфична за проекта „база данни с имена“), който се споделя с преводача, назначен за проекта.

Придържането към този списък се проверява още веднъж и от коректора преди да се предаде готовият превод.

Правилното изписване на имената на физически или юридически лица може да бъде от решаващо значение за превода на лични документи, дипломи, сертификати, държавни, юридически документи и договори.