Френският език с две думи

Произход на френския език

Пътят на френския език започва в началото на хилядолетието, когато Римската империя завладява галите и латинският език бавно се превръща в съвременния френски език.

Галите започват да говорят на това, което по-късно е наречено „Lingua Franca„, което означава „общ език, използван за улесняване на търговията между говорещите два различни езика“.

След падането на Римската империя и нахлуването на франките и алеманите на територията на днешна Франция, тяхната гало-романскa версия на местния език започва да се използва в ежедневието на хората – в семейството, между приятели, в селското стопанство и т.н.

Не след дълго популярността му прониква и в области, в които дотогава се говори само на латински, като религията, политиката и правото.

Едва през XIV в. обаче Париж, като най-голям град, забележимо по-развит от останалата част на Северна Франция, е този, който задвижва гало-романския език, за да бъде приет като национален стандарт за френски език.

С течение на времето френският език бавно се превръща в символ на престиж, тъй като се счита за език на ученето и науката.

През XVI в. парижкият френски език е наричан „езикът на краля“ (La langue du Roi) и псепризнато се свързва с буржоазията и аристократичните среди.

По ирония на съдбата през XVII в. тази версия на френския език от висшата класа се пренася чак отвъд океана – в новите земи на Канада, докато на стария континент се заменя от провинциалните диалекти („патоа“) вследствие на трансформацията, предизвикана от Френската революция от 1789 г.

Френският език по света

Докато все още сме на Западния бряг… любопитно е да се отбележи, че първите франкофонски заселници на Канада са изпитвали сериозни затруднения да обяснят на семействата си каква е ежедневната им работа, тъй като имената на всички технически изобретения по онова време са били на английски език.

Тази езикова бариера провокирала известна гъвкавост, но без особена креативност, така че до наши дни все още имаме „френските“ думи un moniteur, le progress, le directeur и т.н.

Борбата на французите да запазят езиковата си идентичност в една предимно англоезична страна е била осезаема и продължителна.

Един от многото примери е изключително любопитният превод на KFC в Квебек: „Poulet Frit Kentucky“.

 

Друг щат, част от разпаления спор, е най-източната провинция на Канада – Ню Брънзуик (Nouveau Brunswick), на която чак преди 40 години приема закон, който официално приема френския и английския език за равнопоставени.

Така че там не е било необичайно да чуете в разговор между приятели „I hope que je ne te bother pas…“ (смесица между английски и френски думи).

Можем само да се надяваме, че в останалите 42 държави по света, в които се говори френски, лингвистичният микс е бил достатъчно хомогенен, за да бъде обобщен с простичкото „Voilà!“.

Забавни френски факти

Нека си признаем – френският може би е един от западноевропейските езици с най-сложно и неинтуитивно произношение, разбира се, на второ място след исландския, който се изстреля на върха на тази класация с изригването през 2010 г. на… почакайте да чуете… вулкана Ейяфятлайокутъл.

Преди да сте се нагорещили от неуспехите в произношението, сме готови да ви потопим в бистри еaux (води) – всички четири букви се произнасят като едно „о“ [ɔː] !

Подобен пример е houx (свято дърво), което, независимо от съчетанието на буквите си, се произнася по-бързо и от най-кратката целувка под святото дърво – просто „у“ [ʊ].

Разбира се, ниско висящ плод би било да се научи фонетичното съчетание на букви в примери, подобни на горните, но съвсем друга лига е да се произнесат 4 различни думи по абсолютно еднакъв начин, красиво събрани в известното изречение „Зеленият червей отива към зелената чаша“. = Le ver vert va vers le verre vert. [Лю вер вер ва вер лю вер вер.]

Ако не обръщате внимание на смисъла на изреченията, лесно можете да експериментирате със собствена комбинация от френски думи в скоропоговорки: Les jeunes gens te gênent avec les jaunes genres. [Ле жун жан тю жен авек ле жон жанр.]

 

Получете оферта за услуга на френски език.