За нас

Да се запознаем

Беше далечната 1997 г. когато видяхме нарастващата нужда от разбиране между хората, нуждата светът да говори на един и същи език.

Оттогава, именно в езиковите услуги намираме своята мисия и ежедневна мотивация.

Нашите клиентите варират от адвокатски кантори, автомобилни, инженерни и ИТ компании до маркетингови агенции и неправителствени организации.

От 2019 г. насам активно дигитализираме нашите процеси и езикови услуги.

Ако все пак предпочитате да се срещнете с нас лично, ще ви посрещнем в нашия офис в сърцето на София.

Нашата история през годините

 • Преводи от вкъщи на пишещи машини.

 • Учредяване.

 • Достигане на 500 регистрирани лингвисти.

 • Фокус върху качеството. Сертифициране по страндарт ISO 9001:2015.

 • Сертифициране по страндарт ЕN 15038.

 • Присъединяване към Професионалната асоциация за превод NAPA.

 • Дигитална трансформация. Залагане на практики за учене през целия живот.

 • Имплементиране на CAT инструменти. Оптимизация на екипа.

Нашата култура

Докато растем и се трансформираме, се стремим да запазим ценностите си непокътнати.

Висок морал
 • Добра воля
 • Прозрачност
 • Зачитане на личния живот и поверителността
 • Устойчив растеж
 • Непрекъснато инвестиране в дълготрайни и надеждни взаимоотношения
Отговорност
 • Прецизност на изпълнението спрямо поставените очаквания
 • Надеждност
 • Лична и обществена отговорност
Толерантност
 • Признаване, приемане на различни гледни точки или култури
 • Отношение без предразсъдъци
 • Човешки подход
Прогресивност
 • Гъвкавост
 • Адаптивност
 • Ефективност, постоянно оптимизиране на ресурсите
 • Цялостен, вместо индивидуален подход
 • Насърчаване на ученето през целия живот