Качество

Ние от Мотамо сме възприели директен и опростен, но всеобхватен подход към качеството.

Работим, докато не постигнем качеството, необходимо за изпълнението на дадена задача.

Правилото „Подходящ за целта“ се прилага за всички задачи, които изпълняваме.

Когато работим с документи, книги или други текстове, ние:

• Анализираме проекта и неговите специфични елементи (стил, терминология, целева аудитория, форматиране)
• Избираме най-добрите налични езикови специалисти, които отговарят на целта на задачата
• Подготвяме резервен екип, ако е необходимо
• Създаваме терминологична база
• Проверяваме и коригираме формата и използваната типография
• Извършваме коректура на текста
• Учим се от резултатите и се усъвършенстваме

Когато извършваме устни преводи и озвучаване/дублаж ние:

• Поискаме информация и справочни материали
• Обсъждаме и подготвяме участващите устни преводачи, специалисти по озвучаване и други технически експерти
• Проверяваме техническото оборудване, инструментите и материалите, необходими за работата
• Подготвяме резервен екип в случай на извънредна ситуация
• Следим всеки детайл по време на процеса
• Постоянно се учим и усъвършенстваме

Във всеки превод или създаване на текст, ние имаме върховният стремеж да бъдем Майстори на думите.
Така спим по-добре след работния ден или… след дългата работна нощ.

 

Работим съгласно ISO (International Organization for Standardization) и сме горди членове на НАПА (Национална асоциация на преводаческите агенции – България).

Вижте сами как процесът работи… Получете оферта