Редакция на превод

Редакция на превод

Най-популярната услуга след превод на документ определено е редакция на превод (или просто редакция).

Тази услуга се превръща във все по-голяма част от ежедневната работа на преводача и ето защо…

Завръщането

Редакцията на превод доскоро се считаше за страничен, маргинален проект, тъй като представлява превод, направен от някой друг, на който само се „хвърля един поглед“.

Докато изкуственият интелект напредва на много фронтове, езиковите услуги не правят изключение.

Значителна част от проектите за превод първо преминава през т.нар. машинен превод или превод, извършен от софтуер, след което редактор работи с вече преведения текст.

Двете страни на монетата

От гледна точка на възложителя тази практика понякога спестява време, но винаги спестява средства.

Цената на редакция на превод варира от 30% до 50% от цената на превода.

От гледна точка на изпълнителя, обаче, често редакцията всъщност не спестява време, тъй като качеството на първоначалния превод на текста може доста да варира.

Това ни води до заключението, че би било по-бързо и по-лукративно за лингвиста да направи превода от начало.

Основни елементи при редакция

Имайки предвид педантичността при качеството на редакция, не е изненада, че много от тези проекти са в крайна сметка отказани (или са просто таксувани като превод). Ето някои от аспектите, които един редактор трябва да съблюдава по време на работа по редакция на превод:

  • Уеднаквяване на шрифта и размера на текста
  • Правопис
  • Пунктуация
  • Спазване на правилата за транслитерация/правопис на имената, присъстващи в текста
  • Консистентност на терминологията/терминологичната база
  • Уеднаквяване на стила на текста със съответната тематика
  • Лексика
  • Граматика

Същото, но не съвсем…

Въпреки това, редакцията на превод може да бъде „сладка работа“, сравнително лесен и бърз за изпълнение проект, тъй като в много от случаите документите са преиздадени с почти същото съдържание всяка година, всяко полугодие, тримесечие или дори ежемесечно.

В текстове с преобладаващо съвпадение на 100% на текста за редакция с предходен превод, може да бъде договорена специална цена, базирана на броя думи пълно съвпадение и на броя думи уникален (нов) текст.

При такива случаи, някой от всеизвестните CAT (Computer-aided translation / Computer-assisted translation) инструменти (като SDL Trados, Matecat, Wordfast, Memsource и т.н.) „сваля моста“ между клиента, доставчика на услугата (агенция, интернет платформа) и редактора, позволявайки на статистиките да надделеят при договарянето на бюджета и установявайки прозрачност за качествена оценка на проекта.

Бихте искали да опитате?

Поискайте оферта за редакция на превод или ни пишете на office@mota-mo.com