Редакция на текст

Редакция на текст

Редакция на текст се отнася към създаване на съдържание по удивително сходен начин както редакция на превод се отнася към превод на документ.

Как се прави?

Същността на услугата е да се работи с вече създадено съдържание по дадена тема.

Където е необходимо, стилът, граматиката, правописът и пунктуацията трябва да бъдат редактирани, без да бъде променяно значението и основната логическа структура на текста.

До каква степен трябва да бъде променен оригиналния текст се определя от клиента, спрямо специфичните нужди на проекта.

Общото правило е, че редакцията не трябва да отива по-далеч от нанасяне на малки подобрения в израза.

Допустими са леки корекции на повторения, тавтологии и несъответстваща терминология.

Дотук добре…

Всичко това не изглежда като задача с повишена трудност, докато не дойде момент, в който редакторът започва да се съмнява какъв точно е бил оригиналният смисъл на дадено изречение или параграф.

В такива случаи, предимството на едноезичния текст се превръща в недостатък, тъй като липсва референция за намерението зад израза на автора.

Тогава интуицията и шестото чувство спрямо контекста са ключови за избор на най-точната фразеология и лексика.

Определяне на цена

Отново, подобно на редакцията на превод, цената на редакция на текст е универсално приета да бъде половината от цената на създаване на съдържание.

Тя може да варира, в зависимост от сложността на използваната терминология и от степента, в която е необходимо да бъде редактиран текстът.

Ако от всички тези специфики ви се завива свят, ние с удоволствие ще разчистим хоризонта!

Поискайте оферта за редакция на тескт или ни пишете на office@mota-mo.com