Устен превод

Устен превод

Не го приравнявайте с писмения превод. То е различно. Много.

Да, при устния превод се използват поне два езика, както и при писмения.

И тук всички прилики свършват.

Устните преводачи се сблъскват с редица предизвикателства, за които преводачите никога не трябва да се притесняват…

Времето е от значение

Устните преводачи разполагат само с част от секундата, за да преведат значението на думите от един език на друг. В реални житейски ситуации ще се почувствате доста неестествено, ако преводачът Ви накара да чакате повече от 1-2 секунди. Вие ще загубите смисъла, а те ще загубят вниманието Ви. Затова преводачът трябва да работи наистина бързо.

Екипът има значение

Когато много преводачи работят заедно, правилното формиране на екипа може да изиграе решаваща роля за цялостното представяне. Постигането на най-добри резултати при преводаческите услуги за Вашата бизнес среща, семинар, конгрес може да зависи от правилния избор, подготовката и гладкото сътрудничество в екипа от преводачи.

Смисълът е от значение

„Върви по смисъла и ще се освободиш от изреченията“ би могло да бъде златното правило на устните преводачи. Защо? Основната цел на устния превод е да предаде смисъла на речта и да възстанови стила възможно най-близо до оригиналната фраза. Добрите преводачи използват „принципа на икономията“, което е умният начин да се каже, че преводачът трябва да изключи всякакви паразитни или недовършени фрази, използвани от говорещия, да знае точно какво и как да обобщи.

Кога използваме устен превод?

Представете си, че сте чужденец в някоя страна и се чувствате принуден да купите кола или примамлив имот от местен жител. Разполагате с договора за покупко-продажба, но няма да можете да го подпишете, освен ако местен преводач не Ви придружава и не се увери, че разбирате съдържанието на това, което се подписва.

Е, това е само върхът на айсберга…

… нека да видим какво още може да предложи устният превод!

Официален устен превод (извършван от заклет преводач)

За извършването на официален устен превод е необходим заклет преводач. Официалният устен превод може да се извършва само от висококвалифициран преводач, който е изпълнил специфичните за страната образователни и административни изисквания за заклет преводач. Той/тя се заклева да извършва точен устен превод, поради което този специалист носи отговорност пред държавата и може да бъде обвинен за неправилен превод.

Кога го използваме? Официалният устен превод е необходим за устен превод на публични или частни актове, договори и други документи в нотариалната кантора. Услугите на заклетия преводач са необходими и при съдебни дела и по време на следствени процедури (наричани още „съдебен превод“).

Консекутивен устен превод

Устният превод се извършва, след като говорещият завърши своята фраза. Устният преводач и говорещият се редуват. Единият от тях винаги изчаква другия да приключи разговора си.

Кога го използваме? Консекутивният устен превод се използва в голяма степен при публични речи от всякакъв вид. Най-добре е да използвате консекутивен устен превод, когато превеждате реч само на един чужд език. Ще срещнете такива преводачи, работещи за корпоративни срещи, преговори, публични презентации или всякакви други събирания, при които аудиторията се нуждае от превод само на един език.

Симултанен превод

Симултанният устен превод се извършва, докато ораторът говори, без да се прекъсва речта. Този вид устен превод е полезен, когато речта трябва да бъде преведена на няколко езика. Устните преводачи работят в специални кабини за по-добра акустична изолация, а публиката получава резултата на избрания език чрез слушалки или друго аудио оборудване (например 3D конзоли). В случай на многоезична аудитория често се използват няколко канала за няколко езика.

Кога го използваме? Благодарение на възможността за многоезичен симултанен превод той се използва при различни публични събития като срещи, семинари, конгреси, официални национални и международни форуми.

Шушутаж

Шушутажът вероятно е най-малко познатият и най-специфичен вид устен превод. Широко разпространено е наименованието „шепот“, тъй като преводачът буквално шепне в ухото на лицето, което иска устен превод.

Кога го използваме? Може да звучи интимно, но шушутажът се използва най-вече в официална обстановка, като например търговски преговори, интервюта, политически и бизнес срещи. Всички участници разполагат със свой преводач, който шепне на даден език.

Устен превод при събеседване

Устен превод при събеседване е друго предизвикателство за преводача. Той трябва да превежда напред-назад речта на двама или повече души, които водят диалог/разговор помежду си на различни езици (оттук и терминът „диалогов превод“). От решаващо значение е да знаете как да се справяте с трудни ситуации, като например емоционални диалози или понякога дори конфронтации. Това изисква опит и голяма доза емоционален и ситуационен контрол.

Кога го използваме? Този вид устен превод намира най-широко приложение в публичните услуги за граждани, като например при полицейски разследвания, съдебни заседания, посещения в затвори, училищни срещи… Най-добре се прилага при разговор само между двама души.